Huurvoorwaarden: Een geldig rijbewijs (legitimatie)  is  vereist. Het huurtarief & borg (€ 200,-) dienen bij aanvang van de huurperiode contant voldaan te worden. De huurder is verantwoordelijk voor het verzekeren van de bagagewagen gedurende de gehele duur van deze huurovereenkomst, verzekering buitenland is volledig voor eigen risico. De bagagewagen mag tijdens de huurperiode niet aan derden worden uitgeleend en/of doorverhuurd. De bagagewagen dient tijdens de gehele huurperiode afgesloten te worden. Bij diefstal/schade zal de dagwaarde van de gehuurde bagagewagen op de huurder verhaald worden. In geval van schade of diefstal, dient dit direct gemeld te worden. De verhuurder is niet verantwoordelijk voor datgene met een bagagewagen tijdens de huurperiode vervoerd wordt. Verkeersovertredingen gemaakt met de bagagewagen tijdens de huurperiode zijn voor rekening huurder. Er mag alleen bagage vervoert worden. Geen puin of ander afval. Indien de bagagewagen niet op afgesproken tijd wordt teruggebracht komen hier extra kosten voor in rekening. Dag van ophalen na 14.00 uur. Dag van terug brengen voor 12.00 uur.
Fam. Kappers Nieuwe Markt 15 3771 CB  Barneveld 0342-842878